Πειθαρχικό

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ   ΚΑΝΟΝΕΣ

                                        

Στις περιπτώσεις αθλητικών παραπτωμάτων κατά την διεξαγωγή αγώνων , επίσημου η και φιλικού χαρακτήρα , καθώς και  παραβάσεων της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος επιλαμβάνεται η Πειθαρχική Επιτροπή αυτού.

         Η  Πειθαρχική  Επιτροπή  αποτελείται από  :

 • Δύο  εκπροσώπους  της  Διοργανώτριας  Αρχής

 •      Ένα μέλος της γραμματείας του αγώνα  

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚOI KANONEΣ ΚΑΙ   ΠΟΙΝΕΣ.

 

 1. Στην περίπτωση  που ο διαιτητής αναφέρει στο φύλλο αγώνα ότι αθλητής απεβλήθη με νιτισκαλιφιέ για  ιδιαιτέρως  επικίνδυνη και σκληρή  συμπεριφορά , η  Πειθαρχική  Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα   για την  επιβολή  μεγαλύτερης  ποινής.

 

 1. Αθλητής ο οποίος  εγκαταλείπει  τον  αγωνιστικό  χώρο  μετά  την  έναρξη  του  αγώνα , χωρίς  την  άδεια  του  διαιτητή , τιμωρείται με   ποινή  αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής .

Εξαιρείται η περίπτωση τραυματισμού και εφόσον έχει επιληφθεί ο γιατρός του αγώνα

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη η διέπραξε ανάρµοστη συμπεριφορά,   ως  τέτοια εκλαμβάνονται περιπτώσεις  απειλής , ειρωνικών  σχολίων  εις  βάρος  των  διαιτητών,  μελών της γραμματείας  , θεατή,  συμπαικτών και αντιπάλων καθώς και   λακτίσματος  της  μπάλας του επιβάλλεται  ποινή  αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών.

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη η διέπραξε υβριστική συμπεριφορά  προς   αντίπαλο, συναθλητή, θεατή  ή  άλλον παράγοντα του αγώνα , του επιβάλλεται  ποινή  αποκλεισμού  δύο (2) αγωνιστικών  ημερών.

 

 1. Ως υβριστική συμπεριφορά έναντι φυσικών προσώπων ή και των Θείων αποτελούν οι  περιπτώσεις ανήθικων, άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών  χειρονομιών, φτυσίματος .

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη λόγω βάναυσης  συµπεριφοράς του , προς  τη  γραμματεία, αντιπάλους  ή  συναθλητές , ή  ακόμη  και  θεατές , του επιβάλλεται  ποινή  αποκλεισμού  τριών (3)  αγωνιστικών  ημερών .

 

 1. Ως  βάναυση συμπεριφορά  λογίζεται  η σκόπιµη  ενέργεια του αθλητή που εκδηλώνεται  µε χτυπήµατα  χεριών και ποδιών, η οποία έχει σαν  αποτέλεσμα την κακοποίηση   προσώπων.

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη λόγω απόπειρας να βιαιοπραγήσει  κατά  αντιπάλου,  συναθλητή, θεατή, ή  άλλου  παράγοντα  του  αγώνα , του επιβάλλεται  ποινή  αποκλεισμού  τριών (3) αγωνιστικών  ημερών . 

 

 1. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας  θεωρείται κάθε  ενέργεια η οποία στοχεύει την κακοποίηση   προσώπων .

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη εξαιτίας της δια  λόγου  υβριστικής του  συµπεριφοράς προς τους  διαιτητές τιμωρείται με   αποκλεισμό  τεσσάρων (4) αγωνιστικών  ημερών .

 

 1. Ως υβριστική συµπεριφορά λογίζονται εκφράσεις  και  αποδοκιµασίες που θίγουν την αξιοπρέπεια  και το λειτούργηµα των διαιτητών, 

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη για  υβριστική  συµπεριφορά  συνοδεία πράξεων  όπως το φτύσιµο, οι  απρεπείς  χειρονοµίες  και  γενικά  κάθε  χειρονοµία  που  αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργηµα των διαιτητών και των μελών της γραμματείας τιμωρείται με  αποκλεισµό  πέντε (5)  αγωνιστικών  ηµερών.

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει κατά διαιτητή η μελών της γραμματείας  του  αγώνα, η οποία βιαιοπραγία, όμως, δεν επήλθε , λόγω της συγκράτησης του αθλητή, από  συναθλητές  του, αντιπάλους  ή  και  άλλους  παράγοντες  του  αγώνα τιμωρείται με αποκλεισμό  έξι (6) αγωνιστικών.

 

 1. Αθλητής ο οποίος απεβλήθη λόγω  βάναυσης  συµπεριφοράς που επέδειξε  σε παράγοντα  του αγώνα, επήλθε  τραυµατισµός  και εφόσον ο τραυµατισµός αυτός διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε  από τον  διαιτητή  στο Φύλλο Αγώνα ή από βεβαίωση του γιατρού, τιμωρείται με αποκλεισμό δέκα (10) αγωνιστικών.

  

  Αν το παράπτωμα που διαπράχθηκε δεν αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου επιλαμβάνεται το Πειθαρχικό, αλλά είναι σοβαρό, μπορεί να επιβληθεί ποινή αποκλεισµού  ανώτερη των  δώδεκα  (12) αγωνιστικών ηµερών .

 

 1. Σε περίπτωση  κατά  την οποία  αθλητής έχει τιµωρηθεί  µε την επιβολή ποινής  αποκλεισµού από 12 αγωνιστικές και άνω  σε περίπτωση υποτροπής αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα

 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αθλητής που αποβλήθηκε είχε την

ιδιότητα του  αρχηγού της  οµάδας,  σύμφωνα με το φύλλο αγώνος η αυτό είχε αναφερθεί στην γραμματεία, οι ποινές διπλασιάζονται. .

 

 1. Σε  περίπτωση  υποτροπής, κατά τη  διάρκεια  της  αυτής  αγωνιστικής  περιόδου, οι  ποινές που επιβάλλονται εξαιτίας της νέας παράβασης διπλασιάζονται..

 

 1. Οι ποινές  αποκλεισμού  ισχύουν  για  κάθε  αγώνα, από την επομένη κιόλας ημέρα του αγώνα, οπότε συνέβη το παράπτωμα  ή  η  πειθαρχική  παράβαση.

 

Διευκρινίζεται ότι   συμμετοχή  της  ομάδας  του  αθλητή   σε   φιλικά παιχνίδια ή ειδικά τουρνουά, φιλικού ή άλλου χαρακτήρα, δεν προσμετράται  στην έκτιση  της  ποινής.

 

 1. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η  ποινή  αποκλεισμού, η οποία έχει  επιβληθεί  σε  καλαθοσφαιριστή  και  εφ’ όσον  δεν έχει  εκτιθεί  στο  σύνολό της, τον  ακολουθεί  και  σε  περίπτωση  µετεγγραφής  του  σε  άλλη  ομάδα  ή  ακόμη  και  στο  επόμενο πρωτάθλημα η διοργάνωση  , είτε  με την  ίδια, είτε  με  άλλη  ομάδα.

 

 1. Αγώνας  ο  οποίος  δεν  έγινε  λόγω  παραίτησης , αποχώρησης ,  ή  μη  προσέλευσης  της  μίας  ομάδας,  και  κατακυρώθηκε  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας, θεωρείται  σαν  αγωνιστική  ημέρα  για  την  έκτιση  ποινών  αθλητών  μόνο  της  ομάδας  υπέρ  της  οποίας  κατακυρώθηκε  ο  αγώνας.

 

 1. Οι  αποφάσεις επιβολής ποινών  λαµβάνονται   σε  σύντομο (εύλογο)  χρονικό  διάστηµα  από την ηµέρα  του παραπτώματος , έστω  και αν διαπράχθηκε µετά την λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις  του  αγωνιστικού χώρου  ή  του γηπέδου.

 2.   Στις  περιπτώσεις  που  οι  πειθαρχικές  παραβάσεις   ή   τα  αθλητικά  παραπτώματα  σημειωθούν  μετά  το  κλείσιμο  και  την  υπογραφή  του  Φύλλου  Αγώνα,  εντός  ή  εκτός  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  γηπέδου  που  έγινε  ο  αγώνας,  επιβάλλονται  στους  υπαίτιους  αθλητές  οι  αντίστοιχες  ποινές, που  προβλέπονται  στο  Πειθαρχικό.. 

   

  . Αξιόποινες, άρα και επιδεχόμενες τιμωρία, είναι οι περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάρμοστη συμπεριφορά προς διαιτητές η μέλη της γραμματείας ακόμη και αν δεν υπάρχει “αποβολή”. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλεται η ποινή η η οποία αντιστοιχεί σε παράπτωμα όπου υπάρχει και αποβολή.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  –  ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ .

 

 1. Οι αποφάσεις  διακοπής  ενός  αγώνα  και  του  μηδενισμού ομάδας είναι στην δικαιοδοσία  των  διαιτητών του  αγώνα  και  των  μελών της διοργανώτριας  αρχής.  

23Α.    Αιτία  διακοπής  ενός αγώνα  μπορεί να είναι οι βιαιοπραγίες,  η  σύρραξη , η  σωματική ή και  η  λεκτική βία  σε βάρος του διαιτητή  του αγώνα  ή  των μελών της διοργάνωσης, από  αθλητές  ή  μέλη  της  μιας ή και των δύο  ομάδων  ή  και  από φίλους  αυτών.

  

 23ΒΗ  διοργανώτρια  αρχή  έχει  το δικαίωμα  να  διακόψει τον αγώνα και  να  μηδενίσει  και  τις δύο  ομάδες  εφόσον  έχει  υπάρξει  γενικευμένη  σύρραξη  και  των δύο ομάδων και υπάρχει φόβος συνέχισης των  επεισοδίων.

   Επίσης  όταν  καθυστερεί  η  επανέναρξη  του αγώνα  πέραν  των 20 λεπτών, λόγω των επεισοδίων.

 

 1. Η  διοργανώτρια  αρχή  έχει το δικαίωμα  να  απομακρύνει τους φίλους  της  μίας  ή  και  των  δύο  ομάδων  από το γήπεδο  και  να  συνεχισθεί  ο αγώνας.  

 

 1. Η διοργανώτρια  αρχή  έχει το  δικαίωμα  να  διακόψει  τον αγώνα  και να μηδενίσει  την  μία  από τις  δύο ομάδες,  κατά  την  περίπτωση  που   η   μία ομάδα  έχει  βάναυση  ή  και  υβριστική  συμπεριφορά  και  η  αντίπαλη  ομάδα δεν  απαντά  στις προκλήσεις  της.

 

 1. Επιπροσθέτως, για  όλες  τις  ανωτέρω  αιτίες  και  αφορμές  που  αναφέρονται  στο  Πειθαρχικό  Δίκαιο,  η  διοργανώτρια  αρχή  έχει  το  δικαίωμα εφόσον  διακοπεί  ο  αγώνας,  να  μηδενίσει  τη  μία   ή  και  τις  δύο  ομάδες.

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .

 

 1. Στις  περιπτώσεις  που  αθλητής  λόγω   συμπεριφοράς  του, αποβληθεί, και  στη  συνέχεια προξενήσει  υλικές  ζημιές  ( στις  εγκαταστάσεις  εντός  ή  εκτός  του  γηπέδου,  στον  εξοπλισμό  του  γηπέδου,   στο  μεταφορικό μέσο   του  διαιτητή η μελών της γραμματείας  ,   ο φ ε ι λ ε ι, 

 ο  ίδιος  ο  αθλητής   ή   η  ομάδα  του  ,  να επανορθώσει  κάθε    υλική   ζηµιά  που  προκλήθηκε.

  Σε   άλλη  περίπτωση,  ο  αθλητής   αποβάλλεται  από  το  πρωτάθλημα   και  η  ομάδα  του  δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται αν δεν αποκατασταθεί εκ μέρους του(ς) η ζημιά.

Το χρονικό περιθώριο αποκατάστασης της ζημιάς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών.

 

Για οιαδήποτε περίπτωση δεν αναφέρεται επακριβώς στα ανωτέρω η Διοργανώτρια Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής πειθαρχικών μέτρων κατά την κρίση της.

 

Οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεν εφεσιβάλλονται.

——————————————————————————————————————-

Πειθαρχικός έλεγχος 1ης Αγωνιστικής Β΄Φάσης
Πειθαρχικός ελεγχος 6ης Αγωνιστικής Β΄Γυρου

 

NO COMMENTS